White Jade River      
mei 2016      


(bij de foto) De viering van de 2639ste of, afhankelijk van de oosterse of westerse jaartelling, de 2640ste geboortedag van Boeddha (Gótama, Gáutama, of Sáákja-moenie) valt dit jaar op 14 mei.
Nepal en Sri Lanka zijn het er over eens dat Boeddha overleed in 544 vC, en dat hij, wetend dat hij 80 jaar op aarde was, in 624 vC werd geboren. Andere kalenders gaan uit van het geboortejaar 566 vC. Veel gemeenschappen zullen inderdaad dat weekend aanhouden voor de vieringen die onderandere gepaard gaan met lagere, hogere, en lekenwijdingen of toevluchtsnames. De nepalese regering heeft het feest in Lumbini gepland op 21 mei (en heeft daarvoor ook India's Eerste Minister uitgenodigd), maar dat wil niet zeggen dat de verschillende boeddhistische gemeenschappen ter plaatse niet hun eigen vieringen organiseren, op de 14de of later.
De foto toont eendags-monnikjes in Zuid-Korea, vorig jaar.

In Malang, Indonesië, maken de theravāda-monniken het beeld van Boeddha in pari-nirvána-houding, de liggende houding waarin hij overleed, voorzichtig eens per jaar schoon, zoals ze dat overigens ook in de Todai-tempel in Nara, Japan doen.

Japan. Rolschildering pari-nirvana wordt opgeknapt.

China. De praktijk van dieren vrijlaten

Taiwan. Eerw. Wei Chueh overleden. Voormalige boeddhistische tempel op afbraaklijst?

Met ingang van april, zo liet de Daily Mail weten, hoeven studenten die zich inschrijven bij de theologie-faculteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk zich niet meer te beperken tot de bestudering van het christendom alleen. De 800 jaar oude wet die daarover gaat is nu zodanig opgerekt dat studenten na hun eerste jaar kunnen kiezen voor een ander onderwerp, boeddhisme bijvoorbeeld, zegt de krant.

Korea. Tempels belastingplichtig

India. Terugkerende ophef over schoolboek; lezing zelf en Nyaya; 125ste geboortedag Ambedkar

Sara Reith deed voor de plaatselijke krant op 20 april verslag van feestelijkheden in de City of 10,000 Buddhas in Ukiah, Californië. De in 1976 door de chinese mahāyana-meester Hsuan Hua (ongeveer: sjwèn hwa) opgerichte monastieke setting vierde op 15 april de "Cherishing Youth Day", het koesteren en waarderen van de jeugd. Eigenlijk was het de dag van wat "filial piety" genoemd wordt, liefde en eerbied van de kinderen naar hun ouders, maar de City draaide het deze keer een klein beetje om. Er werd veel gedanst, gemuziekt en toneelgespeeld rond een verhaal over een zieke grootmoeder die op het nippertje gered werd.

In een fotoserie over Vancouver, gepubliceerd in een van de stedelijke dagbladen, kwamen we deze tegen van Bob Akume, voorzitter en tempel-assistent in de Jōdō Shinshu-tempel ter stede. De foto werd gemaakt door Dan Toulgoet.

Tv-uitzendingen over het einde van de wereld en China's 7de eeuw

Vietnam. Tentoonstelling Schoyen-collectie

De katholieke kerk wil de aantrekkingskracht van het boeddhisme begrijpen, schrijft Claire Lesegretain van La Croix van 13 april.
verder

In Freising bij München vond op 9 april een "Stadtgespräch" plaats tussen christenen, moslims en boeddhisten. Ze hadden het over "Fremdenfeindlichkeit" (vreemdelingenhaat) en de "Flüchtlingskrise" (vluchtelingencrisis). Als boeddhist was daar aanwezig bhikkhu Thidhammo.
De conclusie van dergelijke gesprekken tussen gelijkgezinden — zij die tegen zijn komen niet — was voorspelbaar. Maar het is altijd aardig te zien of en hoe de rangen nog gesloten zijn.

(bij de foto) Nepal. Een jaar na de aardbeving

L'Alsace had op 25 april een portret van de voorzitter van de boeddhistische unie van Frankrijk.

Sacred Earth roept aangeschrevenen en supporters op om in ieder geval 12 juni te reserveren voor goede gedachten rond het thema 2016 klimaatconferentie en zorg voor de aarde. Soms blijken aangeboden initiatieven "scams" te zijn, maar hier mogen we fiducie hebben in Sean, Alex & the OurVoices team.

MacMannes heeft de "Soetra in 42 secties" in een franse vertaling online gezet. De potentiële lezer moet er wel voor inloggen, en ik weet niet welke advertenties hij er voor in ruil krijgt. Over deze eerste boeddhistische tekst die China aan het begin van de westerse jaartelling bereikte wordt een en ander gezegd op de China-pagina.

De amerikaanse Buddhist Peace Fellowship is min of meer politiek gegaan. Voor de Trump Tower, het appartementengebouw in New York waar de Presidentskandidaat ook zelf woont, stonden ze met spanborden die, althans in Amerika, aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Er werd tijdens een andere bijeenkomst met de heer Trump ook een spandoek opgehouden, eventjes maar: "Trump makes America hate again", een alliteratie op Donald Trump's eigen "Let's make America great again."

de worstelaar en het boeddhabeeld in Elista

Terug naar de inhoudsopgave

... EN VERDER

Ander nieuws


Recente publicaties

Deze maand geen nieuws

Opgegraven
Tentoongesteld


— Opgravingen Cambodja
— Vondst Mustang
— Koreaans beeld in japanse tempel
— Tentoonstelling Kyoto
— Tentoonstelling Völklinger Hütte

de Himalaya-pagina

de theravāda-pagina

White Jade River-blog

— Achilles Fang en Ban Gu
— Karavaanleiders
— Lee Ufan
— Zaha Hadid’s Hochhaus
— Peach-blossom spring
— Licht en glazen vissen

Words in picture-blog

de canonieke teksten

het archief

emailNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds mei 2004.
email: white-jade-river@buddha-dharma.eu

Stichting onder nummer 20138036.