White Jade River      
december 2014      


(Bij de foto) Sneeuwtoestanden in december en de herdenkingsmaand

Boeddhisten in de statistieken

Korea. Geen Jeju zeegod-festival dit jaar

Chinees-boeddhistische gemeenschappen

Japan. blokdrukken, soto-priester, modeshow, Hawai'i

Indonesische moslims en boeddhisten naar Myanmar/Birma

De Korea Times van 23 november had een foto van een hele mooie wierookhouder met een phoenix er op. Het is een werk van de beeldhouwer Jang Ju-won die zich gespecialiseerd heeft op het bewerken van jade.

Op 14 november werd officieel bekendgemaakt dat de 88-jarige Thich Nhat Hanh, leider van de Plum Village gemeenschap in Frankrijk, een hersenbloeding had gehad, maar dat "volledig herstel mogelijk" was. Een verder bericht van 22 november had het over het weerstandsvermogen van de zieke, maar sprak ook over een stilaan terugtrekken van interactie met zijn entourage. OP de ochtend van 30 november waren er geen nieuwe of aanvullende berichten.

Aan de "Sunshine Coast" in Amerika wordt op initiatief van Wayne Hassel een poging ondernomen om een filiaal op te richten van Plum Village, Thich Nhat Hanh's hoofdvestiging in Frankrijk. Dat meldde de Coast Reporter.

Op 11/12 november was er na de mars die de Thai 10 dagen eerder hielden opnieuw een optocht rond of nabij de Mahabodhitempel in Bodhgaya. Aan deze laatstgenoemde mars, die georganiseerd schijnt te zijn geweest door de monnik Jalbung die ook in voorgaande jaren dit evenement organiseerde, werd deelgenomen door Robert F. Kennedy Jr., nu Amerikaans Congreslid. De mars was bedoeld om aandacht te vragen voor het grote thema van klimaat, natuur en natuurbehoud.

Andhra Pradesh vraagt Singapore bijdrage voor boeddhisme-toerisme circuit
verder

De regering van Myanmar had bij een Japanse specialist in het maken van replicas een bestelling geplaatst voor een aantal natuurgetrouwe afbeeldingen van een tweetal muurschilderingen uit de 12de eeuw, uit een van de pagoda op het complex van Bagan. De Asahi Shimbun meldde dat ze overhandigd zijn aan de leiders die de ASEAN-conferentie bijwoonden. Deze bijeenkomst is in principe bedoeld als communicatiekanaal voor regeringsleiders van een aantal aziatische landen.
De afbeeldingen in de AS zien er heel goed uit.

De kandidaat voor de burgemeestersverkiezingen in Taipei, Taiwan's hoofdstad, heeft kritiek te verduren gekregen. Om zijn kandidatuur te bevorderen had hij rozekleurige folders laten maken waar hij onder de titel "Spreading the Seed of Hope" (het zaad van hoop uitzaaien) zijn visie gaf op de woorden en de levens van Jezus en Boeddha, en hoe dat doorwerkt in zijn eigen bestaan. Dat had hij niet moeten doen, zo was de reactie op 2 en 3 november, want, zo schreef een boze internetter, Boeddha had jarenlang gemediteerd voordat hij Ontwaakte, en de kandidaat baadt in weelde — dat was geen vergelijking. Tja, gaat een beetje ver wanneer je niet meer je rolmodel voor de geest mag halen. Hoe dan ook, de kandidaat verontschuldigde zich.
Het verhaal over deze burgemeesterskandidaat was op genoemde dag door 1108 online-bezoekers gelezen.
Hij schijnt de gemeenteraadverkiezingen voor Taipei gewonnen te hebben. Dat werd duidelijk op 30 november.

Omdat hij toch naar een SAARC-bijeenkomst in Nepal ging, nam de nieuwe Eerste Minister van India een stek van de bodhiboom in Bodhgaya mee. De stek is inmiddels geplant op het terrein van de Maya Devi-tempel in Lumbini, een tempel die gewijd is aan de moeder van Gáutama of Sakyamuni Boeddha. Dit werd gemeld op 26 november.

Met name naar aanleiding van een november 2014 uitzending van Tussen Kunst en Kitsch, een waardering gedaan door de heer Bouwman, moet er nadrukkelijk op gewezen worden dat het concept bodhisattva of bodhisatta niet tot het hinduďsme behoort. De hindugeleerden te lande zullen dit graag bevestigen. Zij doen 't anders, en dat is prima.

Terug naar de inhoudsopgave

... EN VERDER

Ander nieuws


Recente publicaties

— Buddhism and Law: An Introduction
— Gary Snyder over Hakuin
— The Pixel in the Lotus

Opgegraven
Tentoongesteld


— Gwaebul scroll tentoongsteld
— Indian Museum
— Ajanta
— Opgravingen Sithulpawwa-site Sri Lanka
— Buddhist Art of Myanmar
— Ur en "Maitreya Sakyamuni"

de Himalaya-pagina

de theravāda-pagina

white jade river-blog

— Oskar Schlemmer
— Maha-jánaka
— Het MEG in Genčve

words in picture-blog

— Manchu Buddhism
— Khmer prophecy
— Dīpánkara Buddha


de canonieke teksten

het archief
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds mei 2004.
email: white-jade-river@buddha-dharma.eu

Stichting onder nummer 20138036.