DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatàmsaka Soetra


Begrippenlijst


DE VAKTERMEN


De vaktermen van het Boeddhisme worden niet doorheen alle (sub-)tradities gelijk geïnterpreteerd.
De vroegste Âgama- en Pali-teksten zijn ontstaan als een reactie op de concepten die binnen de veda en de upanishads naar voren worden gebracht en waaruit het hedendaagse Hinduïsme zijn inspiratie haalt.
Alle Mahāyana-geschriften, de soetras (sūtra), zijn een reactie op de genoemde vroege Âgama- en Pali-teksten; ze zijn het er niet helemaal mee eens, ze geven er uitbreiding aan, of een andere wending.
Binnen de Mahāyana-stroming zijn de soetras over het algemeen zowel een reactie op de veda en de upanishads, als op de Âgama- en Pali-periode, als op elkaar.
Zo geeft de vroegste collectie canonieke werken waar het woord Mahāyana op van toepassing is, de Prajña-paramitā-collectie, een eerste commentaar op het in de eerdere geschriften naar voren gebrachte begrip sunyatā, dat we hier kortheidshalve vertalen met 'ledigheid'. De Lotus soetra, bijvoorbeeld, verwijst daar impliciet naar.
De Avatámsaka soetra is een impliciet commentaar op de Lotus soetra en interpreteert de termen hier en daar anders.
De Lankāvatāra soetra is voor een deel geschreven uit bewondering voor zowel de Prajña-paramitā-collectie als voor de Avatámsaka soetra, en Ashvaghosa's 'Ontwaken van Gelovig Vertrouwen in de Mahāyana' probeert een synthese van voorheen aangeboden begripsaanduidingen, maar komt dan toch uit bij een omschrijving van terminologie waar zen en Reine Land zich prettig bij voelen, maar anderen waarschijnlijk weer niet helemaal.

Het is daarom verstandig de verschillende vaktermen te interpreteren naar de tijd waarin ze in deze of gene stroming ontstonden, of binnen de context van dit of dat canonieke geschrift, en er bij te bedenken dat er altijd anderen zijn die het, op basis van weer andere teksten, anders zien.

Uitspraakregels voor vreemde woorden:
De u wordt uitgesproken als oe als in hoed: Borobudur = Boroboedoer.
De j wordt uitgesproken als dj; jātaka = djaataka.
De c, ch en cch worden uitgesproken als tsj; citta = tsjieta; chan = tsjan.


(a)nimitta 11, 14
(a)samskrta, samengesteld(heden) 14, 25-3, 25-2
(im)permanent 35
(niet-)verschillend 4
10 concentraties 27-2
10 krachten (Lankavatara soetra intro, noot 6), 9, 21-5, 26-1, 28, 37-5
10 Onuitputtelijke Kostbaarheden 22
10 onuitputtelijke kwaliteiten 27-3
10 perfecties 19
10 principes 36
10 stadia 1, 3-2, 7-2, 15, 17, 26-1
10 verblijfplaatsen 15, 33
10 voorgaande Boeddhas 13, 19, 23
10 windrichtingen 12-4, 26-1
10 4, 10-2, 32
2 naturen 25-3
2 onwetendheden 26-1
2de concilie 30
3 Boeddhalichamen (trikaya) 2, 5, 6, 37
3 juwelen 26-1
3 tijden 24
3 voertuigen 8-3, 12-3
3 werelden 26-1
32 fysieke kenmerken van Boeddha 27, 34, 34-2
4 dhyana 26-1
4 edele waarheden 8, 26-1
4 elementen 36
4 faculteiten 26-1
4 grote hemelkoningen (catturmaharajikadeva) (2), 31
4 juiste inspanningen 26-1
4 onmetelijken 26-1
26-14 rivieren 27-2
4 supranormale krachten (chandiddhipada) 26-1
5 krachten (pancabalani) 26-1, 28, 28-2
5 levensregels 17-2
6 harmonies 18-2
6 levensvormen 26-1
6 paden van wedergeboorte 35-2
62 verkeerde meningen 17-3
7 bojjanga/factoren van verlichting 26-1
8 bevrijdingen (astavimoksa) 12-5
84.000 (dharmadeuren) 12-4, 26-1
10 7-2 (rijtjes van)
aard 24, 26-1
abhaya 33-2
Abhidharma / abhidhamma 1, 7, 9, 11, 12-4-2, 21-5, 22, 22-2, 25-6, 28-2 Abhidharmakosa 14
abhinna 28
abhiseka-ritueel 21-5, 27-3
achtzaamheid 25-6
adhisthana/pranidhana 3-2, 6-1, 12, 12-3, 14, 15-3, 17,
afstammingslijn 17-2, 18-2, 34, 37-2
Agama 22-2, 25-3, 36, 37-5, 38
Aggi vacchagotta suta 37-6
agressie 36
ahimsa 25-5
Alagaddupama Sutta 21-4
alles-overstijgend (lokottara) 7, 12-3, 20, 23, 25, 26-1
Alice in Wonderland (Lewis Caroll) 5
alomtegenwoordigheid 23-2
altruisme 15
alwetendheid 18, 21, 25-2
Amaravati 13
Amitabha/Amatayus 31, 37-2
Amitayurdyana 31
amrtarasa, doodloos 12-4
anántarika-kamma, onmiddellijk resultaat 25-5
anatta 20-2
Ándhaka 28-2
angst 26-1, 27-2, 33-2
Anguttara Nikaya 23-2, 27, 27-2, 28-2, 33-2, 37-3
animitta 11, 14, 28-2
Anshigao 18-2
anupadisesa 21
anuttara samyak sambodhi 22, 33, 34
Arhat 11, 15, 28, 35, 37-6
arrogantie 27-3
Aryan-tribes 34-2
asava 28
ascese 27
Ashvaghosha 2-5, 27-2, 37
aspiratie 24
asubha/onzuiver 12-5
asura 13
Atharva veda 30
atomen 15, 30, 26-1
Avalokiteshvara 15, 21-3, 23, 37-5, 37-6
Bamiyan 12-3
banier 24
Bareau 28-2, 33-2
basis 27-4
bedrog 27-3
begeerte 27-3, 33-2, 35
begoocheling 21-2
bestaan 15-3, 20, 20-3
betekenis 33
bevrijden 12-4
bevrijding 12-5
bewaren 22
bewustzijn 26-1, 38
Bhagavan 13
bhakti 12-2
Bhaisajyaraja sutra 37-4
Bhaya sutta 33-2
bija, zaad 21-5
bloemenkransen 12
binnengaan 12-4-2
Bodhgaya 14, 27, 37-6
bodhi 12, 12-3, 14, 16, 23, 25-5, 27, 36, 38
bodhiboom 1-1, 13, 14, 15, 23
bodhicitta 12-2, 18, 26-1
Bodhidharma 10, 10-2, 12-3
Bodhimanda(la) 1-1, 2, 9
bodhimind 26-1
Bodhisattva/bodhisatta 2-4, 22, 28-2, 34, 35, 36
bodhisattvageloften 16, 18, 20, 21, 21-4, 21-3, 22-2
bodjanga/bojjanga 26-1
Boeddha 1, 14, 27-2, 27-4, 33, 34, 37
Boeddha’s geboorte 35
Boeddha’s levensduur 35-2
boeddha=ruimte; geen binnengaan 10
Boeddha-dharma 35-2
boeddhafamilie 26-1, 27-4
Boeddhakenmerk 35-2
boeddhaland 11, 21, 24, 26-1
boeddhalichaam 24, 26-1
boeddharijk 7
boeddha-werken 33
boeddhawoorden 26-1
Boeddhazaad 21-5
Bön 25
boosheid 36
Borobudur 39-5, 30
bovenredelijk, bovenwerelds 12-3, 38-2
Brahma 13, 19, 21-3, 26-1, 37-2, 37-4
Brahmajala sutta 15-3, 17-3
Brahmanimantana sutta 37-2
brahmavihara 25, 25-3, 27-2
Brhad aranyaka upanishad 33-2, 37-6
Buddhabhadra 27
Buddhadasa 12-4
Buddhaghosha 33-2, 36
buddhakula 12-4
buddhi 16
Cakkavattasihanada sutta 23, 35
cakravartin/wereldheerser 19, 34
categoriën huayen 10
Caturmaharajika 19
catvara-vasharadya 33-2
Chan 26
chanda 7-2
Chao-lun 21
chöd 25
cintamani/geestjuweel 26-1
cirkelgang van geboren worden en sterven 21
citta 18-2
civiliseren 25-4, 33
clan (gotra) 26-1, 35-2
concentratie 24, 26-1, 27-2, 27-3
concilies 37-3
condities (hetu?) 26-1
Conditioneren 37-6
Confucianisme 35-2
contempleren 22-2
cosmos 20, 24, 26-1, 27, 30
Cunda 35-2
cijfers 4
Daoisme 38
darshana 27
dasabalanana 28, 28-2
Dasa-nipata 28-2
Dasasahasrikaprajnaparamita 34-2
dedicaties 25
Descartes 22
Deva 8-3, 13, 16, 37-4
Devi-/srimad bhagavantam 13
Dhammadayasutta 18-2
Dhammapada/dharmapada 21-5, 27-3
dharani 3-2, 21-5, 24, 26-1
dharma eindigende tijd 18-2
dharma/niet-dharma 21-4
dharmadeuren 12-4
Dharmadhatu 1, 24
Dharmagupta 27, 33, 33-2
Dharmakaya 2-5, 4, 12-4, 21, 27-2, 37, 37-4, ook het stukje over schildertechniek op de Korea-pagina
Dharmamegha 17, 26, 26-1, 34, 37-2, 37-5
Dharmaprins 15
Dharmaraksha 35-2
dharmaregen 26-1
dharmawiel 26-1
dhatu 26-1
dhruvaloka 13
dhyana/jhana 7, 11, 12-5, 25-3, 26-1, 27-3, 28, 28-2, 31, 37-3, 37-4
dhyani-boeddhas 26-1
diagnose 33
diamant 5, 17 (soetra), 22-2, 24, 30
dienstbaar 26-1
Dipa sutta 9
Dipánkara 13, 36
doctrine 10-2
Dogen 27
dualisme 14
dukkha/duhkha 8, 15, 17-3, 20-3, 26-1, 33, 33-2, 35, 37-3, 37-4
dwazen (bala) 18
edelstenen 1-1, 27-2
een bewustzijn 10
een voertuig 8, 8-3
eenderheid van boeddha en bs 25
eenderheid, samata 15, 15-3, 20-2, 25-6, 33
Eerste Leerrede 2-3, 4, 8, 9, 18, 21-4, 27, 28
eeuwig 20-2
ego 26-1
eigen aard 14, 20-2
Eigen-kracht/Ander-Kracht 3-2
einde aan de wereld 35
ekacitta 10 (1 bewustzijn, 1 van geest)
ekarasa, één smaak 37-2, 37-3
ekayana 38
Ekottara Agama 23-2
elementaire cosmos 27-4
elementen 9, 26-1
Emei shan 32
Enkel Bewustzijn 18-3, 21-4, 25-3
ens, -heid 22-2, 23-2, 25-2
erfzonde 21-2
esoterie 6, 38-2
essentie 38-2
ethiek 21-4, 22
Fa Xiang 18-2
Fatsang 20-2
fenomenen 20-2
fenomenen, elkaar niet kennen 10
gaan 24
gama 9-2 (dorp, des pummels)
gamma (dwaas) 18
Garbhakaya 4
garuka kamma, zwaarwegend karma 25-5
gati, geboren zijn 21-3
Gautama 7-2, 19
geboorte 27-3
geboorteverhaal/Jataka 6, 12, 19, 25-2, 33, 35
geconditioneerd 26-1
gedachtemoment 33
geduld 11
geest 10, 24, 26-1
geestjuweel (cintamani) 26-1
geestkracht 24
geledingen(bodhipakshika) 11
gelijkmoedig 15, 25-3, 26-1
gelofte 14, 24, 26-1, 27, 37-4
gelovig vertrouwen 22
geluid 1, 12-4-2
gelukzalig land/reine land 31
generositeit, geven 17, 22, 25-2, 25-4, 26-1
gevoel (vedaná) 16
geweldloos 25-5, 26-1, 33-2
gewijdden 12-4
gewoontepatronen 38-2
gids 24
Goed Verdeelde Tijd 19
goden 2
goud 20-2, 27-2
Great Sun Religion 23
grenzeloos 30
groepen van hechten 20-3
H. Kern 35-2
haarpunten 1
haat 33-2
handelen (kartr) 16, 24, 25-2
Handelen en resultaat 35-2
handelingen, zuiverende 12
Hart soetra 25-2
hechten 20-3, 35, 35-2
hedonisme 18
Helende Boeddha 37-4
Hemávata soetra 37
herinneren 22
hetzelfde/samatá 37-3
Himalaya-tradities 37-5
hina 9-2, 12-3
Hindu 13
Hinduisme 33-2, 37-2, 37-5
horen 12-4-2
Hsin-Kong 18-2
Huayen 2-5, 10, 20-2, 21-3, 25-2, 25-6, 26, 30, 33
Huineng 10, 12
Hybrid Sanskriet 12-2
icchantika 25-5
iconografie 35-2
iddhi 28, 28-2
ik, mijn 35
illusie 26-1, 27-3
illusoir 2, 3, 4, 5-2, 12, 33
immanentie 38
impermanent 15
in de wereld 15
India 13
Indra 13, 14, 17
Indra’s net 5, 10, 21-3, 21-5, 27, Buddhabhadra's versie
Indus-civilisatie 4
inherente aard 14
intentie 26-1
inzicht 14
Jainisme 12-2, 33-2
Jambudvipa 9, 11, 13
jnana/weten 26-1
juwelen 27-3
Kailash 37-6
Kalachakra 35
Kalachakra-ritueel 23
Kalama soetra 25-6
kalmte-inzicht/samatha-sati 37-5
Kanakamuni 13
karma 22-2, 23, 37-6
karuna 37-5
Kashyapa/kassapa 13, 35-2
kasina 7, 28
kaya 6 (dharmak.), 21-3
Kaya-gata-satí sutta 21-3
kennen 10
kennis 24, 33, 37
Khotan 2, 18-2, 22-2, 25
Kleine / Grote Voertuig 11, 12, 12-3
Kobo daishi 37-6
komen 24
komen/gaan, ayavyaya 1, 28-2, boek 37 (geen doorklik voorhanden)
Krakucchanda 13
kristal 27-4
kruin aanraken 3-2
ksanti/geduldige verdraagzaamheid 8, 11, 12, 15, 21-3, 26-1, 31
Ksaya-njana (uitgeblust zijn) 7
Ksitigarbha 37-6
Kushinagar 37-6
kwade wil 27-3
karnen 37-5
Lalitavistara 12-3, 34
landen 6
Lankavatara soetra 8, 10-2, 15, 17, 18-2, 21-3, 21-4, 21-5, 26, 26-1, 28, 35-2, 37, 37-4, 38-2
laukika 12-3
ledig (sunya/sunyata) 9, 11, 14, 15, 22-2, 23-2, 24, 25-2, 25-3, 25-4, 26-1, 27, 27-4, 36, 37-4
leeuw 24
het luchtruim (akasa) 26-1
leiderschap 35
leraren 27-4
leren (srautya ?) 22
lering 33
levensduur/tijd 6, 31, 38-2
levensregels 17, 18, 18-2, 25-2


levensvormen 26-1
li/principes 37
lichaam 3 (Boeddha's), 11 (kenmerken), 12-5 (transformatie), 24, 27-4
licht 1, 2-3, 3, 9, 9-2, 11, 12-4, 14, 24, 26-1, 33, 37, 38
Linji (rinzai) 27-2
loka 12-4
Lokottaravada 7, 12-3, 35, 37-4, 7, 20
lotus 5
Lotus Soetra 8, 12-2, 13, 17, 21-3, 23, 25-5, 27, 33-2, 35-2, 36, 37-2, 38
Lumbini 37-6

Madhyama-agama/Majjhima Nikaya 21-3, 37-2
Madhyamaka-traditie 23-2
Mágadha 1-1, 7, 15, 22-2, 23, 27, 38
maha 12-3
mahakaruna 12-4
Mahamati 8-3, 10-2
Mahamaya 35, 35-2
Mahapadana sutra 34
Mahaparinirvana Soetra 18-2, 21-5, 25-5, 33-2
mahapurusha 34, 35-2
mahasattva 2, 2-4, 21-3
Mahavairocana-Sutra 23
mahayana 7, 9, 11, 12-3
Maitreya 23
Manas 18-2
Mándala 39-5, 2
Manjushri 7-2, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 15, 26, 31, 32, 35-2, 37-6
Manosarovar 27-2, 37-6
mantra 30
mara 19
maruts 13
materialiteit 15
materie 20-2, 26-1
matrix, garbha 4, 27
mededogen 12-4, 15, 26-1, 33-2
megha (dharmamegha) 15
Menander 37-4
mensen 27-2
Meru, Sumeru 13, 17, 18
Milindapanha 37-4
morele zelfreflectie (otáppa) 22
morele zuiverheid 33-2
Mucilinda 32
muziek 23-2
naam (nama) 26-1
naam en vorm 26-1
naga 1
Nagarjuna 14, 20-2, 25-6, 33
netwerk (loci) 5, 12-4-2
niet spreken/preken 10-2, 12-3
niet steunen 27
niet te vernietigen lichaam 21
niet-geboren 26-1
niet-onderscheiden 37-5
niet-twee 1, 24
Nigrodha boom 14
Nikaya 22-2, 25-3, 36, 37-6, 38
Nilakantha 37-5
nimitta 20-2, 26
Niramisa sutta 25-3
Nirmanakaya 6, 37
nirmanarati 9
nirodha/uitdoven 7, 12-5, 20, 21, 26-1, 27, 37-3, 37-6
nirvana 8-3, 12-3, 13, 20-3, 25-3, 25-4, 26-1, 35, 37-3, 37-4, 37-6
nobelen 25-4
noch … noch 21-4, 33
normen 38-2
Nyingma 31
obstakels 36
oceaan 12-5, ook de zijderoute-pagina
oergelofte 25
offerandes 24
onafhankelijkheid 15
onbegrensd 27-4
onbevreesd 33-2
onbeweeglijk 2-5
onbewogen 12-4, 24, 26-1
Onderling doordringen 2-5, 13
onderscheid aanleggen 8, 10-2
onderwijs 30
onderwijstechniek 33
onderzoeken 25-6
oneindigheid 27-2
Ongeboren 5, 22
ongehecht 15
ongeschapen 15
onmeetbaar 30
ontelbaar 30
ontkennen 37-5
ontstaan 22-2, 24
Ontwaken 15, 27
onveranderlijk 7
onvergelijkbaar 30
onvernietigbare aard van de werkelijkheid 21
onverschrokkenheid 33-2
onverstoorbaar 15, 27-3
onwerkelijk 26-1
onwetendheid 1 (tamas), 14, 22-2, 27-3, 33-2, 37-4
overdracht 17
Pabbaja/Voortgaan 26-1
pad van de leraar 27-3
pad, marga 12-2, 26-1
padma 13
Pali 7-2, 8, 9, 9-2, 11, 12-3, 6 (pabbaja sutta)
Panini 4
parabel van het vlot 21-4, 25-2
paramartha (absoluut, bovenwereld) 12-3, 15, 20-2, 25-6, 27, 33, 37-3
paramita 26-1
parinirvana 10-2, 20-3
parnimmitavasavatti 19, 26
Pascal 5
passie 26-1
pelgrimeren 37-5
Penor rinpoche 31
perfecties 24
piccham 8-2 (kloppen)
plotseling / geleidelijk 12
prajna 37-5
Prajnya-paramita 30, 33
praktijken 27
pratimoksha/patimokkha 28
pratisamvid 33
pratitya samutpada/voorwaardelijk, afhankelijk ontstaan 4, 22-2, 23-2, 26-1, 37-2
Pratyeka Boeddha (zelf-verlichtte) 12-3, 22-2, 26-1, 28-2, 33, 33-2, 35-2
principes 25-2, 33
produktie-samskrta 24
punna/punya/punyaskandha 17
Pushya 13
putthujhana 18
Quan yin 12-4-2
Ratana sutta 9
realiteit 27-3
recitatieven 27-2
reincarnatie, wedergeboorte 25-5, 35
Reine land 18-2, 37-2, 37-4, 37-5
Relatief weten/sammatinyana 37-4
remedie 33
Rg-veda 13
Rocana (vairocana) 6
Rijk van de boeddhas 22-2
Rijk van Werkelijkheid 15, 21, 21-4, 21-5, 25, 25-4, 27-2, 28-2, 33, 38
rinzai (linji) 27-2
rivieren 27-2, 35-2
Rohitassa 20-3
ruimte 2, 12-4, 37-3
rupa 20-2
rusten op/asraya 37-3
Sakka/Sakra 1, 19
Sakyamuni 7-2, 9-2, 13, 15, 26-1, 27, 31, 36
samadhi 8-2, 12-3, 12-4, 12-4-2, 17, 18-2, 26-1, 27-2
Samaññaphala soetta 22-2, 28
Samantabhadra 3, 3-2, 12, 23, 23-2, 26, 27, 28-2, 30, 31, 36, 37, 37-6
samapatti 17, 37-4
samatá (eender) 15, 26-1, 33
Sambhogakaya 3-2, 37
samengesteldheden 26-1
samenvattingen 12, 17
samma sati 15, 16, 21-3
samsara 7, 22-2, 37-6
samskara 18-2
samvrti (wereldse waarheid) 12-3, 15, 20-2, 27, 33, 37-3, 37-4
Samyutta nikaya/samyukta agama 23-2, 35
sangha 28
Sariputra 8-3, 13, 22, 31
sasvata drsti 4
sati 15-3, 16, 21-3, 22-2, 26-1, 27-2, 37, 37-5
satipatthana 16
Sautrantika 30
scheppen/schepper 37-2, 37-4
schepping 22-2
schilder 5-2
sectariërs 22
Seng Chao 21
Shangri-la 32
Shantideva 17
Shikin 13
Shikoku 37-5
Shikshanandha 27
Shinran shonin 37-5
Shiva 37-5
Shudodana 35, 35-2
Siddhartha 19
sila, moraliteit 25-2
skandhas 8-2, 10, 20-3, 26-1, 35
smrti (contempleren) 26-1
Soba rigpa 37-4
sóbhana-sadharana, fraaie geestesgesteldheden 22
Soedhana 23
soma 13
soetta/ sutra 8-2 (het in beweging zetten van het wiel van de leer), 9
Soto 15, 27
spiegels 35-2
spijt betuigen/boete doen 35-2
spirits etc 1
spontaniteit 38
spreken / niet spreken 10-2
sraddha (geloof, vertrouwen) 12, 12-2, 14, 17-3
Sraddhotpada shastra 12-3, 27-2, 37
Sravaka (toehoorder) 12-3, 22-2, 28-2, 33, 33-2
Srimaladevi soetra 25-3, 33-2, 37-3
srota-apanna 18, 27-3, 37
stadia 18-2, 26-1
sterven 12-4
Sthaviravada 37-3, 37-4
stoepa / stupa 5
stroom binnengaan 27-3
stroom 27-4
stupa 5
Subhakarasimha (monnik) 6
substraat 20-3
Sumeru 13, 14
Surángama Soetra 12-4-2, 21-3, 38
Sutta Nipata 21, 21-5, 22-2, 25-3, 27-3, 33-2, 37, 37-3
Suyama 19, 20, 21
svabhava 8, 20-2
Svarga 13
tamas (duisternis, onwetendheid) 1
tantra 6-1, 11
tantrayana 11, 15, 21-2
tathata 7-2
tathagata 8-3, 28-2; Words in picture-blog
tathagatagarbha 4, 25-3
Taxila 33-2
Tendai 37-5
Theravada 15, 18-2, 21-2, 27-2, 37-3
Tibet 25, 27-2
tijd 6, 6-1 (tijdslijn), 26-1, 27
Tishya 13
titanen 27-3
toehoorders 8-3, 26-1
toekomst 38-2
totaliteit 1, 4 (atoom/cosmos)
transformatie 12-5
Trayatrimsa 9
trots, verwaandheid 25-6
Tushita 19, 23, 24, 33, 35, 35-2
twin-miracle 9-2
uccheda (doorsnijden) 26-1
uccheda drsti 4
Udana 32
Uddiyana 33, 33-2
uiteenzetten (vacánaka ?) 22, 33
ultieme werkelijkheid 25-3
universeel licht 27
universeel monarch/cakravartin 35
universum 37-2, 37-6
upadisesa 20-3, 21
upaya 1-1, 12-3, 37, 38
Uraga Sutta 22-2
uttara 12-3
Vacchagotta 20-2
vaisravana 1
Vairocana 1, 3, 3-2, 6, 14, 15, 23, 26, 27, 34, 35
Vairocanabhisambodhi-tantra 23
vajra 13, 26-1
Vajragarbha 26, 26-1
Vajrayana 11, 14
vandana 20
Varanasi 37-6
vásana (doordrenken) 26-1
Veda 2, 4, 6 (Vairocana), 13
vedische mathematica 30
verbaliseren 33
verdienste 17
verfraaiingen 4-2, 5, 27-2, 38
Vergaan 22-2
vergankelijk 4 (veranderlijk), 26-1
verheven vreugde 26-1
verlangen 37-5
verlichting 7, 24, 30, 38
vernietigen 37-2
verschijningsvorm 14
versjes 11
verwarring 14, 22-2
Vessàntara jataka 22-2
Vimalakirtinirdesha 25-4, 33-2
Vimukti-rasa/smaak van bevrijding 37-3
Vinaya 23-2, 28
Vipashin 13
vipasyana/vipassana 37-5
viraga 26-1
virupaksha 1
Vishnu 37-5
Vishvabhu 13
Visuddhimagga 36
vlam 9
vlot 21-4
voedsel/ahara 37-3
Voertuigen 38
voorwaarden en condities 21, 22-2, 25-3, 26-1
vorm/niet vorm 15, 20, 20-2, 24, 27
vormloze 26-1
vragen, geen vragen meer hoeven stellen (avijñāpti) introductie-pagina
vrede 24
vriendelijkheid 26-1
Vrta 13
Vuur sutra (adittapariyaya) 26-1, 37-6
waardigheden, deugd (nirama) 12, 12-2, 18, 26-1
waarheid 24
wagenmenner 25-2
ware werkelijkheid 21-3
weerspiegelen 35-2
weg 24
Wei-shih 18-2
wensloos (apranibita) 11, 14, 26-1
wereld van verduren 8, 31
wereld 4, 7-2, 20-3
wijsheid (prajñya/pañña of añya/añña) 20-2, 22, 24, 25-5, 26-1, 33, 37-3, 37-4
werkelijkheidslichaam 1
wil tot verlichting 27-2
wil 24
windrichtingen 12-4-2, 27-2
wolken 34
woordloos 12-3
wortels van het goede 23, 25, 25-5, 26-1, 27, 34, 37-2, 37-4, 37-5, 38-2
Wutai shan 32
wu-wei 25-2
Xuanzang 12-3, 38
yaksha 1
Yama 19
Yamapura 19
Yami 19
yatha bhuta – zoals het is 22-2
yathabhutam ñanadassanam 8-3, 21-4
Yin-Shun 17
Yogacara 18-3
zelf 24
zelf-aard, svabhava 21-3
zelfkwelling 18
zelfloos 15
zelfverlichtten 8-3
zen 7-2, 10, 10-2, 12, 26
Zhiyi (Chih-I) 37-5
zien 14, 24
Zijderoute 2, 18-2
zilver 27-2
zintuigen 1,
zo 8-3 (is het), 21-4, 22, 26, 30
zo – niet zo 7-2, 15, 20, 24
zoheid 7-2, 24, 26-1, 27-3, 37
zon 6 (licht, rocana, zonneclan), 23, 27-3
Zonder beelden zijn/animitta 37
zonder kenmerk 26-1
zuiverheid 26-1