Uit het archief van www.buddha-dharma.eu


KUMARAJIVA

De zijderoutemonnik en belangrijkste van de vroege vertalers in China

De biografie geschreven door Seng Chao, Kumārajīva's leerling
De naam Kumārajīva wordt in chinese transliteratie gegeven als Chiu-mo-lo-shih. De nederlandstaligen zullen doorgaans niet in staat zijn de op zowel op angelsaksische (-Chiu), als op chinese uitspraak (-shih) gebaseerde naam goed uit te spreken. In ieder geval, schrijft Arthur F. Wright, bestaat er de mogelijkheid dat het laatste component van de naam: -shih, wordt gelezen als het -shih in fu-shih "eerwaardigheid" (vandaag is fu-shih fa-shih geworden en betekent het "dharma (= fa-)persoon"). -Shih in Kumārajīva's naam is een "verchinesing" van -jīva, het laatste deel van de naam Kumārajīva. Het gegoochel met de naam van deze beroemde vertaler illustreert de problemen die ontstaan bij het vertalen en verklanken van polysyllabie ("indiase" talen) naar monosyllabie (o.a. Chinees). Als we dan ook nog bedenken dat voor een aantal technische termen, van oorsprong Sanskriet, Hybrid-Sanskriet, en Pali, in geen van de nog gebruikte talen bevredigende alternatieven te vinden zijn, en stuiten op plaatsen waar "getransliteratiseerde" woorden uit de ene taal worden "getransliteratiseerd" naar een andere, dan begrijpen we ook iets beter hoe Seng Chao op bepaalde plaatsen in zijn biografie en andere teksten zulke interpretatie-flaters heeft kunnen slaan.

Seng Chao was al in Ku-tsang, Kumārajīva's oord van ballingschap, leerling geworden van de monnik die het chinese Boeddhisme weer terug zou brengen naar een juist begrip van de technische termen.
Seng Chao overleefde zijn leraar maar met een jaar, en is zodoende nooit in staat geweest met enige afstand te kijken naar het werk van Kumārajīva. Uit Seng Chao's verhandelingen, en uit deze bekopte biografie blijkt dat hij gepokt en gemazeld was in de traditionele chinese filosofie die doordrenkt was door het filosofisch Dao´sme en het Confucianisme. Kumārajīva heet in het chinees Jiumoluo. De toevoeging shi (Jiumoluoshi [ongev.: djoe-mo-lwo-sj¨]) betekent "teacher" als in fashih dharma-leraar.


De tekst gaat als volgt:
Als kleine jongen waagde Kumārajīva zich in het uitgestrekte terrein van de Mahāyāna, want hij wenste door te dringen tot de wortels der fenomenen. Hij was de enige die dat (de essentie van) wat voorbij de 'woorden en symbolen' was bevatten kon, en als bij mirakel bevond hij zich op 'het niveau dat onbereikbaar is voor de zintuigen'. In Kßpila-vÓstu (d.w.z. de huidige grens tussen Nepal en India) verzoende hij de verschillende leerstellingen(1), en hij wuifde de zuivere bries (van de Dharma) in oostelijke richting. Omdat hij zijn lamp verder wilde dragen moest hij (gedwongen) in het land van Liang (2) zijn licht onder de korenmaat houden. De Dao(3) is voorbestemd; wanneer het zijn invloed doet gelden is er een reden en een doel.
In het derde jaar van Hung-shih, in het cyclische teken van hsing-chi(4) benutte de heerser over Ch'in (LŘ Lung's) bereidheid tot overgave(5) en zond een leger om Kumārajīva naar Xian (Ch'ang-an) te halen. En zo werd een voorspelling over het lot van het noorden bewaarheid.(6)

...

(Nadat Kumārajīva in Xian was aangekomen) bracht de koning meer dan 500 studenten (van het Boeddhisme) bijeen in de Hal van het Hsiao-yao-park(7) (waar ze deelnamen aan het vertaalwerk). Omdat de koning een persoonlijke interesse had in de chinese versie nam hij zelf deel toen de Vaipulya Soetras werden vertaald.(8) Kumārajīva las de Sanskriet-versie, de koning de oude [chinese] tekst, en samen vergeleken ze (de oude en de nieuwe versies), en corrigeerden de tekst overeenkomstig de betekenis. Zo werden deze teksten door Kumārajīva geredigeerd. De kennis die hij zo bereikbaar maakte zal niet alleen de huidige generatie vooruit helpen, maar het zal ook als een landingsplaats en brug dienen (om de Oceaan van Wedergeboren Worden over te steken) voor de nog komende kalpas (aeonen).
Het enkele citaat dat wordt gegeven ter illustratie van boek 21 van de Avatßmsaka soetra toont aan hoezeer Seng Chao geschoold was in, en be´nvloed door de voor-boeddhistische religieuze stromingen van zijn land. Hij heeft altijd geworsteld met het begrijpen van de finesses van Boeddha's leer zoals Kumārajīva die had meegebracht uit Serindia.

Bron: L. p. 64/5
(1) Het verzoenen of amalgameren van tegengestelden is het grote chinees-filosofische verlangen.
(2) D.w.z. in Ku-tsang, dat op het moment dat LŘ Kuang de stad innam nog de hoofdstad van Hou Liang was.
(3) Hier moet het woord dao begrepen worden in de dao´stische zin van het woord.
(4) Het jaar ch'u, 401.
(5) LŘ Lung werd door zowel de noordelijke als de zuidelijke Liang aangemoedigd zich over te geven.
(6) In een van de versies van de Praj˝a Paramitā Sūtra wordt (werd) voorspeld dat Boeddhisme zich eerst naar het zuiden zou verspreiden, daarna naar het westen, en dan naar het noorden. Vanuit het perspectief van het Ganges-basin in Noord-India betekent dat eerst naar Zuid-India, dan naar de Zijderoutestaten, en dan naar China.
(7) Dit waren alleen studenten van de Academy; het aantal monniken dat deelnam wordt gegeven als drieduizend.
(8) De Vaipulya Soetras zijn de Mahāyāna Soetras. In dit geval betrof het een werk met de naam Pa˝ca-vim-sßtika.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.eu
www.buddha-dharma.eu is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme