VIMSAKA


Nāgārjuna's

Twintig zangen over de Weg van het Midden

Introductie

   
Nāgārjuna was een Zuidindiase boeddhistische meester uit de eerste of tweede eeuw westerse jaartelling. Hij onderwees aan de grote boeddhistische universiteiten in Noord-India. Er is waarschijnlijk, nadat Sakyamuni Boeddha over de aarde ging, geen groter cultivator/geleerde geweest dan Nāgārjuna. Zijn geschriften liggen aan de basis van de grootste boeddhistische stromingen die er na die tijd zijn gekomen. De voorliggende Vmsaka lijkt door zijn beknoptheid een geschrift dat - mogelijk - in korte tijd is gecomponeerd. Het bevat alle themas die ook aan de orde komen in het grotere werk, de Zangen over de Wortels van het Midden (Mulamadhyāmakakārikā).

Zoals ook het geval bij de Tekst "Zangen vanuit Tushita" en andere Mahayana-geschriften die op deze site voorkomen, wordt de lezer geacht een goede kennis te hebben van de aanvangsleer.

Vertaling: bhiksuni Ratana.