ARCHIEF VAN WWW.BUDDHA-DHARMA.EU

(sinds 2004)

‣ de vastende Boeddha,
‣ hoe Boeddha er uit gezien moet hebben,
de eerste twee lekenvolgelingen van Boeddha,
meest vooraanstaande tijdgenoten,
‣ zijn overlijden,
‣ hoe twee stromingen van het boeddhisme dit op schrift stelden,

‣ De oudste tekst over de dhyāna of meditatie,
Amitābha Boeddha,
‣ de Dhyāni Boeddhas,
de aarde-aanrakende mudra,
‣ het Dharmawiel


‣ De verzamelpagina over bodhisattvas:
‣ bodhisattva Samantabhadra,
‣ bodhisattva Grote Geloften: Ksitigabha,
‣ bodhisattva Grote Wijsheid: Manjushri, ‣ bodhisattva Perfectie van Wijsheid: Prajña-paramitā,
‣ bodhisattva van Groot Mededogen: Avalokiteshvara


‣ bodhisattva Groot Stamina: Maha-sthama-prapta,
‣ bodhisattva Die de Lotus Draagt: Padmapāni,
‣ de Komende Boeddha: Maitreya


Concepten uit het Kleine Voertuig
zij die niet gaan, in contrast met het bodhisattva-concept,
‣ over de Arhat of Lohan
de deva als gedeeld concept rond de grote wereldzeeën

Gedeelde Concepten uit het Kleine en Grote Voertuig
‣ de Lokapāla, ofwel de beschermer: de iconografie, de etymologie


‣ Sociaal-ethische kwesties: huwelijk, euthanasie, vergeving, het kastestelsel,
plus vegetarisme, de historische context,
‣ boeddhisme over oorlog en vrede,
god en boeddhisme


Aspecten van boeddhisme:
‣ de gewijde gemeenschap,
‣ de Jaïns en de vrouwenorde,
gezag binnen het boeddhisme,
‣ het vieren van boeddhadag


Vervolg op de pagina Aspecten van boeddhisme:
‣ het boeddhabeeld,
‣ het de tórana in India en Sri Lanka,
Boeddha's voetafdruk,
‣ de factoren van verlichting


Vervolg op de pagina Aspecten van boeddhisme:
buigen in boeddhisme,
‣ het zonnewiel of de wan,
‣ of de wereld ook ten onder gaat,
nieuwjaar en astrologie,
‣ de regentijd-retraite


Vervolg op de pagina Aspecten van boeddhisme:
‣ boeddhistische muziek,
‣ over de recitatieven,
‣ over de mantra,
mantra-zingen,
‣ het eren van de guru,


Vervolg op de pagina Aspecten van boeddhisme:
‣ tussen leven en dood,
‣ over
schepper en schepping,
‣ over het vuurritueel,
‣ over de stoepa en het reliek,
‣ over de Koreaanse stoepa,
‣ over de Tibetaanse stoepa


boeddhisme in India:
‣ waar Boeddha Verlichting bereikte,
de Ājivika, het ingewikkelde religieuze landschap van het vroege India,
‣ de Kanheri-grotten,
Nalanda, de oude en de nieuwe universiteit,
‣ boeddhisme in Odisha


‣ boeddhisme in Bengalen,
‣ boeddhisme in Tamil Nadu,
Boeddha's vaderstad en Piprahawa,
Sikkim, deelgeschiedenis, L.A. Waddel, Tibet in 1915,
de tórana (poort) in India en Sri Lanka ,


‣ boeddhisme in Nepal,
‣ boeddhisme in Mustang,
‣ boeddhisme in Vietnam,
‣ boeddhisme in Korea,
‣ boeddhisme in Bhutan,
‣ over een reliek in Bhutan,
‣ over het voor-boeddhistische Bon,


‣ boeddhisme in Myanmar,
‣ het moderne boeddhisme in Thailand en grensgebieden,
‣ boeddhisme in Sri Lanka,
‣ de boeddhistische vlag,
‣ iets over de 10de eeuw in Cambodja,
en een fragment nieuwe geschiedenis van het boeddhisme in datzelfde land

‣ de eerste pogingen in Europa
Estland als poort naar Azië


‣ boeddhisme in China,
Boeddhanatuur en meester Tao Sheng,
‣ monnik-pelgrim Xuanzang,
‣ monnik-pelgrim Kumārajīva,
‣ Dharma-meester Yinshun,
Huangbo, Linji's leraar,
Linji, aartsvader van linji/rinzai zen,
de parel


‣ boeddhisme in Gandhāra,
‣ de grotten te Kizil,
Kashgar, het late hīnayāna
‣ boeddhisme langs de Zijderoute,
Mes Aynak, site in Afghanistan,
‣ over talen en schriftsoorten,
‣ de oudst bekende manuscripten, de senior-rollen


‣ twee encyclopedische collecties,
‣ de concilies van het boeddhisme,
‣ een paar pre-mahayanistische stromingen,
theravāda en sarvastivāda,
‣ oorzakelijkheid en Dinnaga, stichter van de sautrantika-stroming,


het boeddhisme in Japan:
‣ de deurwachters,
‣ de oudste tempel,
‣ de Yasukuni schrijn,
‣ de tendai stroming,
Dōgen, sōtō-stichter; het tussenbestaan


Vervolg Japan-pagina:
Ōbaku-zen
‣ twee aspecten van esoterie in Japan,
Kūkai en de shingon-stroming,
‣ de theatervorm Nōh,
‣ prentenmaker Hokusai,
‣ beeldhouwer Unkei


vervolg Japan-pagina:
‣ theemeester Rikyu,
‣ de theeceremonie,
‣ de bloemschikkunst,
‣ over tuinen en tempels,
over Fudō, bijlage bij tuinen en tempels


vervolg Japan-pagina:
‣ de dichtvorm haiku,
‣ de klassieke haiku,
‣ het prozagedicht de haibun,
‣ de bamboefluit,
‣ het boogschieten


‣ de twintigste-eeuwse Amerikaanse zen-generatie
de lumineuze mind, de woorden en de inhoud,
‣ de oorsprong van de kalachakra
Email adres: white-jade-river@buddha-dharma.eu


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.eu
www.buddha-dharma.eu is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme